4 พฤษภาคม 2562 สุโขทัยประสบภัยแล้งชาวบ้านขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

ที่มา: https://www.posttoday.com/social/local/588181

ที่บ้านใหม่คลองอุดม ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ขณะนี้ประชาชนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากหมู่ที่ 7 ไปเติมในสระพักน้ำของหมู่ที่ 3ระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร ทั้งนี้คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 3 วัน เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนได้อีก 1 เดือน ล่าสุดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้เข้าพื้นที่เยี่ยมประชาชน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสด.